Retningslinjer

ADGANG
• Alle badende betaler entré
• Voksenbetaling fra 16 år
• Pensionister og førtidspensionister skal forevise dokumentation på forlangende
• De hvide fliser er kun for badegæster. Det gælder både i svømmehallen og i omklædningsrummene
• Er du påklædt, skal du opholde dig på de brune fliser (adgang fra forhal)
• Børn under 8 år kun ifølge med badende voksen
• Børn over 6 år skal gå gennem egen omklædning
HYGIEJNE
• Afvaskning med sæbe uden badetøj inden adgang til bassin og sauna, gælder alle
• Hvis man vil bade alene, er det mulighed for at benytte den separate omklædning
• Undlades hårvask skal der benyttes badehætte
• Rent og helt badetøj skal anvendes
• Blebørn skal bruge badeble eller tætsluttende badebukser i bassinet
• Det er tilladt at have vand med ved bassin. Øvrig mad og drikkevarer må nydes på de brune fliser
• Vorter, fnat, lus og børneorm skal være færdigbehandlet inden adgang til svømmehallen
SIKKERHED
• Brudsikker emballage m.m. skal anvendes i svømmehallen
• Løb og leg omkring bassin og i omklædning er ikke tilladt
• Det er ikke tilladt at skubbe eller holde andre i/under vandet
• Ingen udspring, hvor der er afmærket med tov
• Udspring fra vipperne skal ske fremad
• Intet legetøj i springbassin
• Brug af særlige hjælpemidler efter aftale (fx dykkerudstyr)
• Svømmekundskaber er påkrævet ved dybder over 0,9 m
• Svømmekundskaber for at kunne være i vores 25m bassin og vores springbassin!
At man kan svømme 1 bane i 25m bassinet – uden pause – uden hjælpemidler – på maven – og med hovedet over vandet.
At man kan holde hovedet over vand i 15 sek. En livredder hjælper gerne med at bedømme dette
• Al leg på det store badedyr kræver førnævnte svømmekundskaber
• Man må dog gerne opholde sig i 25m bassinet ifølge med en voksen og her foregår al leg/svømning én til én med den voksne
RUTSJEBANE
• Kun én person på rutsjebanen ad gangen
• Det er forbudt at hindre vandtilførslen til rutsjebanen
• Svigter vandtilførslen må rutsjebanen ikke benyttes
• Man må ikke rutsje med hovedet først eller på maven
• Alle regler vedr. rutsjebanen er blevet godkendt i samarbejde med politimesteren, da den betegnes som en forlystelse og ender på 4m dybt vand
VIPPER
• Man hopper kun på vipperne ÉN af gangen
• Man venter derfor HELT nede på jorden, til personen før dig er hoppet
• 1m + 3m vipperne må benyttes samtidig
• 1m + 5m vipperne må IKKE benyttes samtidig
• 3m + 5m vipperne må IKKE benyttes samtidig
HURTIGBANE/CRAWL
• Er lavet for at skabe plads til at man kan få lov at svømme lidt hurtigere end man ville kunne på de andre baner
• Vis derfor hensyn til hinanden, så der er plads til at alle kan svømme i det tempo man har
VÆRDIGENSTANDE
• Svømmehallen har intet ansvar for medbragte værdigenstande
• Større genstande (tasker, styrthjelme m.m.) kan på eget ansvar opbevares i receptionen
• Glemte/fundne genstande opbevares i ca. en måned
GENERELT
• Personalets anvisninger skal efterkommes
• Anvisninger ved skilte og opslag skal følges
• Personalet kan bortvise personer, hvis de finder det nødvendigt
• Ingen parkering af cykler i svømmehallen eller i forhallen
• Hunde og andre kæledyr ingen adgang
• Fotografering kun efter aftale
• Tobaksrygning og indtag af alkohol er ikke tilladt

Spørgsmål om fødselsdage og fundne sager henvises til svømmehallen på tlf.: 48 25 12 35